svarthalsforsen1

Svarthålsforsens kraftverk och samhälle

Historisk dokumentation

År 1920 förvärvade Stockholms stad samtliga aktier i AB Svarthålsforsen. I början av 30-talet inköptes ytterligare mark för att få ökad fallhöjd. Bygget av kraftverket kom dock inte igång förrän år 1949 (Kraftverket stod klart 1954). Kraftverkssamhället byggdes upp under åren 1949-50 för att härbärgera 13 familjer. Under anläggningstiden bodde bland annat arbetsledare och verkmästare i samhället, senare flyttade driftspersonal in i husen. Två mässbyggnader uppfördes för mer tillfällig personal, dessa är numera rivna.

År 1971 ingick det av Stockholms kommun helägda AB Svarthålsforsen ett konsortialavtal med Statens vattenfall och bildade bolaget Stockholmskraft AB.

 svarthalsforsen2

Motivering

Svarthålsforsen är i dag ett välbevarat kraftverkssamhälle. Maskinistbostäderna finns kvar, dessa ligger en liten bit ifrån uppe på nipkanten från kraftverket sett. Bostädernas förbindelse till kraftstationen bestod av en rälsbunden hiss (modell bergbana) som också finns kvar även om den inte är i drift längre. 

 

Dagens användning

I dag ägs Svarthålsforsens kraftstation av Fortum. De kvarvarande maskinistbostäderna är i privat ägo.