bracke_folkets_hus

 

Bräcke Folkets Hus

Historisk dokumentation

Folkets hus i Bräcke bildar tillsammans med Förvaltningshuset ett tegelkomplex i vinkel, med flera olika byggnadsvolymer. I mötet mellan de båda ”armarna” ligger en sammanbindande entré. Denna del kom till i samband med en ombyggnad hösten 2009. Byggnadskomplexet har kommit till i flera steg, den högre delen av folkets hus är äldst. Tidigare var kommunhuset och Folkets hus två separata byggnader.

Folkets hus består av en lägre del med stora fönsteröppningar, samt en högre kubisk del i tre våningar. Byggnaden täcks av ett brutet falsat plåttak med ett nästan platt övre och ett brant nedre takfall. Det branta takfallet är typiskt för 1950-talet och återfinns på många byggnader från tiden. I den högre delen av Folkets Hus komplexet var entrén belägen tidigare.

 

Motivering

Komplexets utbyggnad kan sättas i nära samband med orten Bräckes utveckling från municipalsamhälle till centrum i storkommunen.

 

Autenticitet

I samband med en ombyggnad hösten 2009, tillkom en ny gemensam entré och reception för Förvaltningshuset och Folkets Hus. Tidigare var kommunhuset och Folkets hus två separata byggnader. I den högre delen av Folkets hus var den tidigare entrén belägen. Trappan har plockats bort och entrédörren har ersatts av fönster. Två nya dörrar har också tagits upp i den lägre delen av Folkets Hus.

 

Dagens användning

I Bräcke Folkets Hus finns idag café och restaurang, bio- och teatersalong och konferenslokaler. Restaurangen används också som skolbespisning.