garbohuset_4

 

Storgatan 24 ”Garbohuset”

Historisk dokumentation

År 1951 brann det gamla apoteket Hjorten vid Stortorget, övriga delar av bebyggelsen på tomten revs i maj 1953 för att ge plats åt ett nytt fastighetsprojekt. Max Gumpel initiativtagare till projektet var god vän med Greta Garbo. Det gick rykten om att Garbo hade investerat pengar i projektet, därför kom byggnaden i folkmun att kallas för Garbohuset. Arkitekt var Alf Lundquist.

I mars 1955 stod huset klart, det hade kostat 5 miljoner att bygga och rymde 14 affärslokaler. Några av de verksamheter som flyttade in i det nybyggda huset var Holmbloms Modehus och Nystedts konditori och bageri (sedan 1964 Törners).

Huset är uppfört i fyra plan åt Storgatan, med lägre partier åt Stortorget och Törnstens gränd. Husets nedre del består av stora glaspartier i form av skyltfönster och vitmålade betongytor, medan den övre delen av byggnaden har fasad av tegel, med två burspråk i betong, placerade ovanför varandra. Tegelmurarna har indragna fogar, vilket gör att fasaden upplevs som randig, på nära håll. Huset täcks av ett lågt valmat plåttak. Åt torget finns en öppen pelargång. Pelarna är inklädda i marmor. I hörnet Stortorget/Storgatan har pelargången dubbel höjd. I den övre delen hänger en byggnadskropp med ett snett utskjutande skyltfönster. Huset bildar tillsammans med en senare tillkommen lägre byggnadskropp, ett slutet hörn på torget. Tidigare var alla fyra hörn på Stortorget slutna.

garbohuset_2

Motivering

Byggnaden är ett bra exempel på affärshus i centrala Östersund från 1950-talet, en expansiv period för handeln i staden.

Autenticitet

Huset visar i exteriören många tidstypiska detaljer, från 1950-talet. Huset tycks inte ha genomgått några större förändringar sedan byggtiden. Fönstren har dock till stor del ersatts med nya. De två utskjutande skyltfönstren i andra våningen mot Storgatan är i dag röda, men har tidigare varit vita.

Dagens användning

Huset har samma användning som vid uppförandet, med affärverksamhet i de nedre våningarna och bostäder i de övre. Törners konditori och bageri har legat i huset sedan det byggdes.