ytterns_skolabildspel

Ytteråns skola

Ytterån 14:1 i Ytterån Krokoms kommun

Ägare: Krokoms kommun

Historik

Jämtlands, om inte Sveriges, originellaste skolbyggnad togs i bruk den 7 januari 1960. 49 skolbarn kom extra tidigt till sin ”runda” skola och var uppenbart glada över att ha fått flytta in i en splitterny skola. Dagen till ära serverades det köttbullar i den likaledes nya barnbespisningen.

En Stockholmsskämttecknare hade före jul en teckning om den runda skolan i Ytterån och uttryckte farhågorna för att det inte finns någon skamvrå i en rund skola utan att ”fröken” måste öppna dörren till korridoren för att få till en skamvrå. Men så rund är inte Ytteråns nya skola. Det finns skamvrår…. Om det nu skulle behövas.

Skolan är ritad av arkitekt SAR Karl-Axel Suwe och innehåller en rad intressanta lösningar och former. På den vackra tomten där societetshuset en gång stått, har han lagt en tvåvånings byggnad som har en rundformad fasad mot parken och gatan. In mot skogskanten är däremot väggarna raka.

Genom denna svängda form åt ena hållet har man vunnit flera saker. Klassrummen som ligger på andra våningen utmed den böjda väggen får ett mycket förnämligt ljus och det blir inga långa korridorer. Från ytterkanterna på den svängda delen går sidoväggarna in mot en spets där arkitekten lagt härden – en stor öppen spis i hallen. Förbindelserna inom skolan blir genom huskroppens utformning korta.

Och med sin originella form har skolan också fått en fin lösning på barnbespisningslokalerna. På nedre botten ligger mitt i huset en samlingssal (matsal) som smalnar av in mot huset och avslutas av en liten scen – som i vardagligt bruk är hall…

Skolan var kostnadsberäknad till 450 000 kr, men kostnaderna hamnade då runt en halv miljon. Det saknades bl.a planering och brunnsborrning.

Någon gymnastiksal hade inte Ytteråbarnen. Kommunalfullmäktige beslutade att hyra stora salen i Folkets Hus som ligger alldeles intill skolan, för att lösa frågan.

Dagens användning

Skolan har sedan den dagen den invigdes använts som 1-6 skola och gör så än idag, även om elevantalet har minskat drastiskt. Föregående läsår var skolan ifrågasatt om fortsatt existens, detta pga vikande elevunderlag.