ostersund_undersida_1

ostersund_work_1

ostersund_work_2

ostersund_work_3

Workshop i Östersund

Den 14-15 september 2011 hölls en workshop i Östersund. Workshopen är en del i de aktiviteter kring verdiskaping, som ingår i projektet. Mötet är en fortsättning på den workshop som genomfördes 8-9 juni 2011 i Levanger. Deltagare från Östersunds kommun och näringsliv träffade representanter för Levangers kommun och näringsliv, för att diskutera utveckling med kulturmiljön som grund.