trond_stad

Stad/By

När det gäller stadsbebyggelsen finns goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan några utvalda aktörer i de större städerna i Nordens gröna bälte.

I Levanger i Nord-Trøndelag finns en stor potential i trähusbebyggelsen från slutet av 1800-talet. Levanger centrum står inför utmaningen att finna balansen mellan utveckling av historiska hus till moderna bostäder utan att förlora autenticiteten och därmed kulturmiljöns karaktär och särprägel.

I Östersund pågår arbetet med att ta fram en plan för att öka attraktiviteten och tillgängligheten i centrum. Här finns möjligheten att framhålla värdet av kulturmiljön.