rkvg_vr

Kust

När det gäller bevarandefrågor och nyttjandet av miljön som en attraktiv boendemiljö och för utveckling av besöksnäring finns det stora likheter med ett flertal miljöer längs kusten i Västernorrlands län och kusten i Trøndelag. De platser som ingår i kustaktiviteterna är Råkvåg och Ulvön.