klvsjby-bildspel

Inland

För inlandsområdet finns stora möjligheter till en utveckling av befintliga kulturmiljöer och den för regionen viktiga besöksnäringen. Med utgångspunkt i två olika agrara miljöer i inlandet, med koppling till fjäll och skog, finns möjligheten att utveckla synsätt och kunskaper om hur kulturmiljön kan ses som en resurs för regional utveckling. De orter som deltar i inlandsaktiviteterna är Lønset och Klövsjö.