lonset_1

lonset_2

lonset_3

lonset_4

lonset_5

lonset_6

lonset_7

lonset_8

Workshop i Lønset

Den 17-18 november anordnade projektet Husnyckeln en workshop i Lønset, Oppdal kommun. Mötet var en fortsättning på den workshop som hölls i Klövsjö den 20-21 oktober. Deltagare från Klövsjö by och Bergs kommun träffade deltagare från Lønset och Oppdal kommun.

 

 

Tettstedet Lønset i Oppdal kommune har mangfoldige kulturhistoriske verdier knyttet til en lang jordbrukshistorie. Utviklingspotensialet ligger i jordbrukets kulturminner og kulturlandskapet. Det er et variert kulturlandskap med gårds- og seterbebyggelse som preger Lønset. Hele kommunen kjennetegnes av aktiv landbruk. Oppdal kommune er en innlandkommune med konstant befolkningsvekst. Kommunen hat et av de største alpinskianlegg i Norge. Det er samtidig en forandringsprosess i drift og sysselsetting som medfører nedleggelse av gårdsbruk og gjengroing av kulturlandskap.

Det er laget en utviklingsplan for Lønset:

 

 Utvikling av stedet Lønset, Plankontoret Berkåk 2010.

 

Det dokumenteres lokale verdiskapingsprosjekter som skjer i det historiske kulturmiljøet i boken

 

Fritt liv på Lønset

 

 Rapporten fra workshopen finner du her