klovsjo_w_1

klvsj_w_3

klovsjo_w_4

klovsjo_w_5

Workshop i Klövsjö

Den 20-21 oktober 2011 genomfördes en workshop i Klövsjö, Bergs kommun. Bland deltagarna fanns representanter för Bergs kommun, personer med koppling till Klövsjö samt representanter för Lønset och Oppdal kommun.