work_rak_1_slide

work_rak_3_slide

work_rak_2_slide

Workshop i Råkvåg

Den 14-15 april 2011 genomfördes en workshop i Råkvåg, Rissa kommun. Bland deltagarna fanns representanter för Rissa kommun, personer med koppling till Råkvåg samt representanter för Ulvön och Örnsköldsviks kommun.

 

Råkvåg er et tettsted i Rissa kommune, Sør-Trøndelag. Råkvåg ligger langs en våg i Nordfjorden, øverst i Stjørnfjorden på Fosenhalvøya.  

Historie

Råkvåg er et gammelt fiskerisamfunn med røtter i senmiddelalderen. Rik sildefiske har gitt stedet vekst og nedgang i flere perioder fra 1600-tallet helt til 1960. Høydepunktet i Råkvågs næringshistorie er hermetikkfabrikken som ble grunnlagt i 1914. Fra Råkvåg ble det eksportert sild til hele Europa. Lokalsamfunnets historie er godt representert i det særskilte kulturmiljøet, kjent som den største sammenhengende bryggerekken utenfor by i Norge. Den spennende næringshistorien er utførlig beskrevet i Oddmund Otterstad; Råkvåg : et lønnsarbeidersamfunn i norsk fiskeri (1992) 

E-bok for lesing på skjerm til brukere med norske IP-adresser

En annen måte å formidle stedets historie er menneskenes erindringer etter hendelser og begivenheter. Roar Børøs erindringer om en dag i Råkvågs sildefiskehistorie er et godt eksempel:

Silda      

 

Mer informasjon om Råkvåg og dens historie finnes her:

www.raakvaag.no

Det historiske kystkulturmiljøet har fått oppmerksomhet helt siden 1970-tallet. Arkitektstudenter fra NTH Trondheim har i samarbeid med fylkeskonservatoren registrert og målt opp bryggene fra perioden ca. 1850-1920. Det ble laget en presentasjon av Råkvågs historiske kulturmiljø og utviklings-/bruksmuligheter til utvalgte brygger. Se utstillingsplansjene her:

Råkvåg registrering av kulturmiljø NTH 1977 

 

Råkvåg fikk derfor tidlig en bevaringsplan: reguleringsplanen for Råkvåg sentrum fra 1986:

Reguleringsplan for Råkvåg sentrum 

Planbestemmelser

Råkvåg i dag 

Rissa kommune og lokale interessegrupper forsøker siden 1970-tallet å utvikle (båt)-turismen og kulturnæring i Råkvåg. Lokalhistorien brukes til markedsføring i den årlige Råkvåg anno 1930 dagen:

www.stjørna-teaterlag.no

Rammer for en varsom utvikling av kulturmiljøet er laget i stedsanalysen til Anne Pia Johansen fra 1997:

Råkvåg - Stedsanalyse og rettledning for stedsutvikling

Her kan du lese om Husnyckeln verdiskapingsworkshop i Råkvåg:

Rapport Råkvåg