solbackaliten

Tallnäs-Böle

Villaområde i Timrå kommun

Historisk dokumentation

Tallnäs är ett stort villaområde från 1940-60-talet. I Tallnäs norra del finns ett fint typhusområde från mitten av 60-talet, med kedjehus placerade runt ett grönområde. Husen har putsade fasader i vit färgsättning och branta sadeltak, täckta med betongpannor. En karakteristisk detalj är de höga tegelmurade skorstenarna, mitt i takfallet. Gavelsidorna är klädda med liggande träpanel, gruppvis färgsatta i blått, brunt och rött. Kedjehusen är uppförda efter ritningar av arkitekten Jan Tjurfjäll, Luleå.

solbacka

Motivering

Tallnäs kedjehus har en karaktärsfull arkitektur som för tankarna till 1950-talets villatyper.