tim_dom

Domus varuhus i Timrå

Historisk dokumentation

Domus i Timrå uppfördes omkring 1959-60 för Konsumentföreningen i Timrå. Arkitektritningarna är signerade av arkitekten Folke Löfberg, Kooperativa förbundets arkitekt- och ingenjörskontor, Stockholm 1959. Den ursprungliga delen omfattar byggnaden söder om nuvarande entré och restaurangdel. Här finns två våningar hög betongkonstruktion, med slätputsade fasader. Bottenplanet är täckt med stora butiksfönster. Den ursprungliga entrén var belägen mitt i byggnaden. Huset har genomgått flera till och ombyggnader, dels i mitten av 1960-talet, dels i början av 2000-talet.

Motivering

Domus varuhus är en god representant för 1960-talets modernistiska varuhusarkitektur. Kännetecknande för dessa byggnader är den volymmässigt omfattande betongkonstruktionen med platta tak och släta fasader, artikulerade med fönsterband.

Autenticitet

Domus varuhus är en bevarandevärd representant för 1950-60-talets modernistiska varuhusarkitektur. Till skillnad från flertalet av periodens varuhus är Timrå Domus relativt välbevarat och visar tydligt vad som är ursprungligt respektive tillbyggt.

Bruk i dag

I fastigheten inryms Domus, Systembolaget, restaurang samt ABF:s verksamhetslokal.