videgrand

Villa på Videgränd

Fastighet Alen 1, Videgränd 10 i Härnösands kommun  

Historisk dokumentation

Ritningarna till villan godkändes den 19 januari 1956. Arkitekt var Gunnar Nilsson och beställare Ombudsman Nils Sundlöf. Villan är uppförd i två våningar under sadeltak i 2 nivåer. Stommen är av lättbetong med fasad av ädelputs (Terracit) i geometriska mönster, grön / beigebrun / ljusgrå puts. Stilen kan karaktäriseras som funkis i nyrealistisk riktning.

Motivering

Typisk och välbevarad tjänstemannavilla från 1950-talet. Unikt att ädelputsen i geometriska nonfigurativa fält har bevarats intakt.

Autenticitet

Ovanligt välbevarad villa där endast det ursprungliga papptaket har bytts ut till annan papptyp och behållit det lätta utseendet. Dessutom har karosseripanelen på garagedörren målats i en ny kulör. Ursprungliga fönster och dörrar, entréomfattning i gult tegel med tidstypisk tegelpelare. Cykelstället finns kvar framför huset.

Bruk idag

Villan används fortfarande som enfamiljsbostad