frideborgharnosandliten

Villa i Härnösand

Fastighet: Frideborgsgatan 23, Härnösand

Ägare: Brf Telegrafen

Historisk dokumentation

Villan uppfördes vid mitten av 1950-talet (bygglovshandling 1954). Huset levererades av AB Myresjö-Hus. Stommen i regelverk med panel och träfiberplatta, är uppförd på en grund av lättbetong. Som fasadmaterial har använts gult fasadtegel i mönstermurning, varannan gult/ rött kring dörr och fönster. Huset har ett sadeltak som täcks av tvåkupigt tegel.

Motivering

En typisk exponent för 1950-talets villaarkitektur.

Autenticitet

Huset tycks i stort sett vara i originalskick.