angk_2

Ånge kyrka

Historisk dokumentation

Ånge kyrka tillhör Borgsjö-Haverö församling i Härnösands stift. Kyrkan ligger vid Ångesjöns strand, söder om järnvägen.

Det moderna samhället Ånge växte fram som en följd av järnvägen. 1877 förenades stambanan och tvärbanan norr om Ångebyn vid Ångesjöns strand. Därmed blev Ånge knutpunkt för järnvägen i både nord-sydlig och öst-västlig riktning.

År 1945 blev Ånge köping och bröt sig ur Borgsjö kommun. Därefter kom samhället att expandera.

Kyrkan uppfördes 1957-1958 efter ritningar av arkitekt Johan Thomé. Den 23 november 1958 invigdes kyrkan av domprosten David Lindquist.

Ånge kyrka har en rektangulär grundplan med ett utdraget vapenhus. Kyrkan övergår i en lägre byggnadsvolym i kyrkans längdriktning. Kyrkans utformning går tillbaka på medeltida stenkyrkor. Fasaden är överdragen med en tunn vit puts, som låter tegelmurens struktur synas igenom. Byggnaden avslutas av ett plåttäckt sadeltak. Kyrkobyggnaden inrymmer förutom kyrkorum också församlingslokaler. Bredvid kyrkan står en rödmålad klockstapel av trä, täckt med koppartak.

angk_1

Motivering

Ånge kyrka är ett bra exempel på 1900-talets kyrkobyggande. Byggandet av en kyrka hänger samman med Ånges expansion - behovet av en kyrka i stationssamhället.

Autenticitet

Kyrkan tycks vara relativt orörd sedan byggnadstiden.