ange_3

Ånge centrum

Historisk dokumentation

Det moderna samhället Ånge växte fram som en följd av järnvägen. Ånge

blev knutpunkt för järnvägen i både nord-sydlig och öst-västlig riktning.

Det gick trögt med etableringen av stationssamhället. Ångebyn söder

om järnvägen, behöll länge rollen som centrum för bebyggelsen. På

1920-talet gjordes planer för nybyggande av mer stadsmässig karaktär

i anslutning till stationen. Planerna fullföljdes inte men tyngdpunkten

kom undan för undan att förskjutas till den norra sidan av bangården.

År 1945 blev Ånge köping och bröt sig ur Borgsjö kommun. Därefter

kom samhället att expandera. År 1960 hade Ånge 3 942 invånare

(mot dagens cirka 2900).

Under 1950- och 60-talen, kom de centrala delarna av samhället

närmast stationen att ändra karaktär. Tegelhus i tre och fyra våningar

uppfördes. Under 1970-talet revs flera äldre hus för att ge plats åt ett

Domusvaruhus och kommunens nya förvaltningsbyggnad (uppförd

1975–76). Genom dessa nytillskott kom centrum i Ånge att i huvudsak

få sin nuvarande utformning. Ett nytt stationshus ”Centralhuset”

uppfördes 1990–92.

ange_2

Autenticitet

Trots att centrumbebyggelsen i Ånge innehåller flera årsringar, ger bebyggelsen

ett helgjutet intryck.

Motivering

Ånge centrum står som symbol för den expansion som stationssamhället

genomgick under årtiondena efter 1945.

Dagens användning

Den mesta bebyggelsen har samma användning som vid uppförandet.

Biblioteket har flyttat till ”Centralhuset”.

ange_4