hoting_2

Yrkesskolan i Hoting

Historisk dokumentation

År 1937 startade Tåsjö kommun yrkesutbildning för arbetslös ungdom. Skolan var inrymd i det gamla jägmästarbostället i Valån och drevs i internatform.

Efter en ödeläggande brand den 7 februari 1946, uppfördes en ny verkstadslokal och ett nytt elevhem. Elevhemmet köptes monteringsfärdigt från Mo- Domsjö.

I samband med återuppbyggnaden utökades yrkesskolan 1947 med en ettårig husmodersutbildning. Vävsalar och kök för flickorna inrättades på bottenplanet. Den gemensamma matsalen uppfördes som en låg utbyggnad längs hela elevhemmets långsida åt sjön.

hoting_3

1955-56 tillbyggdes husmodersskolan/elevhemmet. Även verkstadslokalerna byggdes till och fick en övre våning för lektionssalar.

1987 firade skolan 50-årsjubileum. Kort tid efter 50-årsdagen lades så verksamheten ner och maskinerna flyttades bort.

Motivering

Vid tiden omkring 1950 var Tåsjö kommun lite av en föregångare på skolområdet. I kommunen fanns grundskolor i de flesta byar och i tätorten Hoting fanns såväl realskola som yrkesskola. Yrkesskolan i Hoting får stå som representant för detta.

hoting_text

Autenticitet

Både husmodersskolan/elevhemmet och verkstadslokalerna tycks vara relativt orörda sedan om- och tillbyggnaderna under 1950-talet och uppvisar många ursprungliga detaljer.

 

Källa: Hotings hembygdsförening