medborgarhuset_bildspel

Medborgarhuset i Hammerdal

Hammerdal 4:111 i Strömsunds kommun

Ägare: Hammerdals Byggnadsförening UPA

Historisk dokumentation

Huset byggdes 1955-56. Medborgarhuset nyttjades på 1950- och 60-talet som konsertlokal och till andra sociala aktiviteter. Medborgarhuset i Hammerdal var ett viktigt centrum för samhällslivet i Hammerdal. I huset låg Club Silvermoon, klubben drevs av Medborgarhuset och hade till uppgift att ordna trevlig underhållning och verka stimulerande.

Motivering

Byggnaden är fortsatt i bruk och huset är ett gott exempel på ett medborgarhus och bio från efterkrigstiden, särskilt genom de autentiska interiörerna.

hammerdal_trappa

Autenticitet

Stora delar av huset är bevarat i original. Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar plus källare. Invändigt är golven täckta av linoleum. Inngångspartiet förändrades på 80-talet och modern handikapphiss och ramp har installerats under 2000-talet. Interiörerna i huset är nästan helt i original och i bion finns också spotlights och projektor kvar från 50-talet i tillägg till alla övriga inventarier i detta rum.

Bruk idag

Medborgarhuset i Hammerdal är idag taxerad som kulturbyggnad. I byggnaden anordnas fester, filmvisning i bion och möten m.m. Källaren nyttas också till konstutställningar.