vansjo_1

Marmatäkta

Skogsarbetarbostäder: Vänsjö, Ängersjö sn.

 

Beskrivning
Bostadsområdet ”Marmatäkta” I Vänsjö by består av 7 egnahem för skogsarbetare och byggdes kring år 1958. Området kallas ”Marmatäkta” och husen står exteriört oförändrade i samlad grupp. Alla med samma utformning. Enplans låga enfamiljshus med vidbyggt garage och pannrum. Fasaderna är beklädda med gula eternitplattor. Omedelbart väster om dem är bolagsgården där Marma Långrör hade sitt kontor och bostäder för två skogvaktarfamiljer. En skogvaktare för Vänsjö och en för Ängersjö. På bolagsgården står också bolagets arkivbyggnad, ett litet hus uppfört med huggen sten.

Motivering
Det är ett utmärkt uttryck för hur skogsbruket satte sin prägel på många av Härjedalens byar vid 1900-talets mitt. Sedan mitten av 1800-talet hade skogsavverkningar och flottning i stor skala bedrivits i området kring byn Vänsjö. Den bestod ursprungligen av en handfull jordbruk, men med skogsbruket kom många skogsarbetare till trakten. Bolaget Marma Långrör AB hade sedan 1863 ett bolagskontor i ett större bostadshus i byn. Det huset står kvar än idag.

 

Historik/bakgrund
År 1955 fick man en byggnadsplan beviljad mitt i byn för att uppföra skogsarbetarbostäder. Planen skulle ” tillgodose behovet av egnahemstomter för skogsarbetare i denna trakt”. Tomterna var på 800-1000 kvm och bolaget lät även anlägga ett avloppsnät. Tomterna köptes av skogsarbetare och bebyggdes med identiska bostadshus. Totalt i första omgången 5 hus, senare tillkom 3 bostadshus med något annorlunda utformning. Ett av dessa har brunnit, men övriga finns kvar.