berg_hyreshus_5

 

Hyreshus i Svenstavik

Fastigheterna Bergsviken 4:68, 4:77, 4:78, Bergs kommun, Jämtland

Sammanslagningen av flera kommuner till Bergs kommun genomfördes 1971. Därmed utsågs Svenstavik till centralorten för kommunen.

Redan årtionden innan hade byggnationer i form av hyreshus, skolor etc uppförts på orten. Under 50-talet uppfördes hyreshus med BB, den sk kliniken och den stora skolan med gymnastiksal. I centrum uppfördes även tre ytterligare hyreshus som även användes till verksamheter.

Nästa stora byggboom kom 1966 -1968. Nu tillkommer fyra stora längor med hyreslägenheter, bad och ny gymnastiksal på skolan samt villor bredvid badhuset.

 berg_hyreshus_3

Historisk dokumentation

Samtliga fastigheter började planeras 1962 och stod färdiga 1966.

Husen ritades av Grapenfelt i Östersund.

Efterfrågan på lägenheter var stor och familjer flyttade in.

Motivering

Under mitten av 60-talet fortsatte utbyggnaden av Svenstavik och många byggnader i de centrala delarna uppfördes. Dessa hyreshus är typiska för denna tid och har en genuin och tydlig karaktär.

berg_hyreshus_2

Autenticitet

Inga större förändringar har genomförts

Dagens användning

Samma som vid uppförandet, dvs bostadshus.