berg_bad_4

Badhus och gymnastiksal i Svenstavik

Fastigheten Galhammar 4:80 (tidigare 4:28)

Sammanslagningen av flera kommuner till Bergs kommun genomfördes 1971. Därmed utsågs Svenstavik till centralorten för kommunen.

Redan årtionden innan hade byggnationer i form av hyreshus, skolor etc uppförts på orten. Under 50-talet uppfördes hyreshus med BB, den sk kliniken och den stora skolan med gymnastiksal. I centrum uppfördes även tre ytterligare hyreshus som även användes till verksamheter.

Nästa stora byggboom kom 1966 -1968. Nu tillkommer fyra stora längor med hyreslägenheter, bad och ny gymnastiksal på skolan samt villor bredvid badhuset.

 

berg_bad_2

 

Historisk dokumentation

Svenstaviks skola har byggts i flera omgångar. Den första byggnaden (rosa huset) uppfördes redan på 40-talet. Den ”nya” skolan började projekteras 1964 och då även en gymnastiksal, slöjdsal och teknikhus. Ritningarna gjordes 1964 av Orrje i Östersund. 1967 stod det nya badhuset klart med tillhörande gymnastiksal.

 

Motivering

Det var en stor dag i Svenstavik när badhuset öppnade 1967 och många kan berätta om den stora dagen. Aktiviteterna var många och ungdomar samlades på badhuset på kvällarna för att simma och umgås.

 

berg_bad_3

 

Autenticitet

Endast dörrar och fönster har bytts ut till aluminiumprofiler. Inga andra utvändiga ändringar har gjorts. Inne i badhuset genomfördes en mindre renovering på 80-talet i form av målning och en ny kakelvägg.

 

Dagens användning

Samma som vid uppförandet.