alp_are_2

Alphyddorna

Historisk dokumentation

Ovanför E14 i slänten upp mot Tottens by ligger ett 70-talsområde med relativt små hyreslägenheter i 12 byggnader i alpstil. Området byggdes för den nya storkommunen och det nybildade kommunala Årehus. Då området bebyggdes såg man detta som en anpassning till Åres landskap och som en "fjällanpassad" arkitektur. Arkitekt var K-konsult. I sann SCAFT-anda ligger parkeringarna samlade högst upp, mot den då nyanlagda Tottvägen. En av riktlinjerna i SCAFT var separering av trafikslag. Gående och cyklister skulle inte behöva korsa bilvägar, eller bilister skulle inte störas av gående och cyklister. Gång- och cykelbanor skulle skiljas från bilvägar och bilvägarna skulle ha olika ändamål, såkallad differentiering. Denna norm utvecklades på 60-talet och området runt Alphyddorna är ett gott exempel på detta.

Autenticitet

På 80-talet inreddes alla byggnadernas vindar med en extra, liten lägenhet. Detta påverkar knappast områdets intryck. Området har i början av 2000-talet kompletterats med 3 nya byggnader, som í volym och utformning anpassats stilmässigt. Nu planeras ett nytt tillägg med nya byggnader på parkeringen ovanför. Bilplatser ordnas närmare husen och i garage. En mindre brant väg läggs i området. Detta påverkar absolut Alphyddeområdet. Behovet av nya lägenheter för de permanent boende är stort och marken dyr. Planläggningen har bara påbörjats. Den valda lösningen innebär relativt låga hus som inte kommer att dominera området sett nedifrån, men naturligtvis från ovansidan. Det blir fråga om en ny utformning som bryter med "Alp"-utformningen. En ny årsring läggs till, vilket också innebär att den årsring som Alpohyddorna representerar kommer att vara kvar, även om det är fråga om ett nytt sammanhang.

Dagens användning

Husen innehåller fortfarande hyreslägenheter. Området såldes för ett par år sedan till Akelius AB, som ska fortsätta att var hyresvärd för området.