1920_v

1920-talet

20-TALSKLASSICISM - Inspirationen under 1920-talet kom från antikens flera tusen år gamla tempel. Särskilt fasaden runt ytterdörren utformades gärna som gaveln på ett antikt tempel. En annan trend var att härma 1700-talets symmetriska herrgårdar. Trendiga fasader var putsade eller klädda med stående locklistpanel.

Grund

Grundmurarna uppfördes vanligen av putsad betongsten. Husen byggdes oftast med källare.

 

Stomme

Murteglet kunde vara putsat eller synligt. I trävillorna började man använda maskinhyvlad spontad plank till stommen, vilket gav mer stadga. Vindtätheten förbättrades då stommen kläddes med papp på in- och utsidan. Monteringsfärdiga hus av färdiga väggelement började komma.

 

Fasad

Stenhus kunde vara slätputsade eller oputsade som på det här huset. På trävillor var locklistpanel vanligt. Panelen målades ofta med linoljefärg i ljusa kulörer som vitt, gult och grått, till foder och knutbräder i vitt. Knutbrädorna utformades som pilastrar och fönstren fick ofta klassicistiska omfattningar, efter mönster från det tidiga 1800-talet. Typiskt för 1920-talet var omvikt takfot - att låta takfoten fortsätta runt hörnet och en bit ut på gavelväggen. Även puts- och tegelfasader med tidstypiska detaljer förekom.

 

Tak

Taket var i form av sadeltak eller brutna tak. Taket täcktes med enkupigt tegel eller plåt. Takfoten var liten och ofta inbyggd. Typiskt för 1920-talet var omvikt takfot, man lät takfoten fortsätta runt hörnet och en bit ut på gavelväggen.

 

Ytterdörr

Ytterdörren indelades i fält, den målades i kulörer som vitt, grågrönt eller rött. Dörren försågs ofta med en klassicistisk omfattning av pelare eller pilastrar.

 

Fönster

Tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge, dominerade. Övervåningen fick ofta lägre fönster med två rutor i varje båge. Fönstren målades i kulörer som grått, grönt, gult eller vitt. Bottenvåningens fönster kunde ibland förses med fönsterluckor.