oversikt1

Granby gård

Historie

Granby Gård er end del av bygdas kulturarv fra emigrasjonen til Amerika, og tilbakevendingen i tidsrommet 1857 – 1940. Den er bygd opp av Gullpenger fra Alaska og er i dag en velholdt ”Amerikagård” fra 1912.

Ny bruk

Driftskonsept nåværende

Låvebygning: Utvandrer senter, utstiling/bibliotek, omvisning, kultursmie ,møter, konferanser, kjøkken for catering.

Framtidig: Kommunal og regional kulturformidlingssenter

Forandringsgrad eksteriør/interiør

Eksteriør: Stort sett autentisk

Interiør: Store deler av bærekonstruksjon, gulv bevart eller gjenbrukt

Kulturhistorisk verdi

Et av de få gjenværende firkant-tun med steinfjøs.

(Selbyggen var velkjent for sin kompetanse innen steinarbeid.)

Vernestatus: Under regulering hensynssone bevaring kulturmiljø

Verdiskaping

Sosial: Møteplass i trivelige miljø, som øker kunnskapen, gir opplevelse, og gir påfyll.

Kulturell: Bevaring og formidling av kulturhistorie ved bruk, via utstilling, aktiviteter, og selve bygningen.

Økonomisk: Arbeidsplass, behov for tjenester, (vaktmester, catering..). Genererer inntekter andre steder, (Husflid, bensin, kaffe, ”Selbu Blå"- ost)

Realisering

se Ombygging av låven på Granby gård 

     Verdiskaping Granby gård

Byggherre                                                                                                                                             Inger Granby, Åge Sandvold

Byggetid: 3 år                                                                                                    Byggmester/arkitekt/entreprenør: Byggmester: Per Birger Kulseth.   Arkitekt: Ide/konsept Inger Granby, Åge Sandvold (Byggesak/tegninger-søknad: Svein Skibnes) 

Drift                                                                                                                                                Oppvarming: Biofyring med flis, vannbåren varme i gulv

Ventilasjon: Automatisk ventilasjon

Oppgradering- energisparing: 30 cm isolasjon i tak, og 20 cm i vegger

Vinduer original, nye vinduer på innsiden, etterisolert i vegg, gulv og tak 

Satt inn originale vinduprofil med moderne isolerglass i fjøsetasje.

 Kostnader

Byggekostnader 4 millioner NOK + 5 årsverk ulønnet frivillig innsats

Driftskostnader (administrasjon, forsikring, energi og driftsmidler)

NOK 200.000 + 1 årsverk (frivillig) 

 

Kontakt