arekurs_3

arekurs_2

arekurs_5

arekurs_4

Kurs för handläggare

Det finns idag få möjligheter till erfarenhetsutbyte och utbildning kring bevarandefrågor för handläggare som arbetar på kommunerna. Förstudien inför Husnyckeln har visat att det finns olika tolkningar kring vad som menas med begrepp som varsamhet och underhåll samt hur man ska uppfatta och bedöma bebyggelsens estetiska värden.

En väg att nå en ökad samsyn kring begrepp och synsätt är att anordna kursdagar för handläggare. Kursen ska bygga på korta föreläsningar och workshops där arbetet utvärderas och diskuteras. För att erfarenhetsutbytet mellan olika kommuner i båda länderna ska nyttjas till fullo ska kommunerna inom regionen delas upp i grupper där handläggare från båda länderna ska medverka vid samma kurstillfälle.

Kursupplägg utformas med utgångspunkt från de erfarenheter som uppkommit under förstudien och de workshops som anordnats kring verdiskaping.

 

Den 11-12 och 20-21 februari 2013 hölls kursdagar i Åre

 

Se program

 

Knut Haaland Grøttland har skrevet en masteroppgave i kulturnminneforvaltning som gir en god innføring i en konkret problemstilling i

kommunal kultrminneforvaltning som var et av temaene på kurset. 

 

"Med lisens til å rive?"

 

 Kursmaterial

Lagstiftning og roller Norge kort

Lagstiftning og roller Norge utfyllende tekst

Det goda exemplet